Category: Shortfilms

Showing all posts with category Shortfilms

milma vedio-8wmmDjhXKg.jpeg
February 27, 2021

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ സംഭരണശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റ് എന്ന ബഹുമതി - പുൽപ്പള്ളിക്ക്‌ .

പുൽപ്പള്ളിയിലെ ക്ഷീരകർഷകരുടെയും, മിൽമ പ്ലാന്റ് ജീവനക്കാരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ആത്മാർപ്...
Showing 8 results of 14 — Page 1