Category: Kauthukam

Showing all posts with category Kauthukam

veetus-GcMmQACo0T.jpeg
March 03, 2021

കടുവയും പാടാറുണ്ട്...

പാട്ടുപാടുന്ന കടുവയെകുറിച്ച് നമ്മുക്കത്ര അറിവില്ല, എന്നാൽ പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു കടുവയുണ്ട്.റഷ്യയിലെ ഒരു...