Category: Kauthukam

Showing all posts with category Kauthukam

Liu-Lingchao2-7gDPVNPOZm.jpg
June 01, 2021

ഒച്ച് മനുഷ്യൻ

ഭക്ഷണവും, വസ്ത്രവും പോലെ  മനുഷ്യന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് താമസിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടം. പലപ്പോഴും...
veetus-GcMmQACo0T.jpeg
March 03, 2021

കടുവയും പാടാറുണ്ട്...

പാട്ടുപാടുന്ന കടുവയെകുറിച്ച് നമ്മുക്കത്ര അറിവില്ല, എന്നാൽ പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു കടുവയുണ്ട്.റഷ്യയിലെ ഒരു...