6 വ്യക്തിഗത സ്വർണ മെഡലുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ നീന്തൽക്കാരിയായി കാറ്റി ലെഡെക്കി

ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സിൽ വനിതകളുടെ 800 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈലിൽ അമേരിക്കയുടെ കാറ്റി ലെഡെക്കി സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അരിയാർനെ ടിറ്റ്മസ് വെള്ളിയും ഇറ്റലിയുടെ സിമോണ ക്വാഡാരെല്ല വെങ്കലവും നേടി

കാറ്റി ലെഡെക്കി 800 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടി തന്റെ ടോക്കിയോ കാമ്പെയ്‌ൻ ട്രാക്കിൽ ശനിയാഴ്ച തിരിച്ചെത്തി. 6 വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ വനിതാ നീന്തൽക്കാരി എന്ന പട്ടം ഇനി കാറ്റി ലെഡെക്കിക്ക് സ്വന്തം.

ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സിൽ വനിതകളുടെ 800 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈലിൽ അമേരിക്കയുടെ കാറ്റി ലെഡെക്കി സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അരിയാർനെ ടിറ്റ്മസ് വെള്ളിയും ഇറ്റലിയുടെ സിമോണ ക്വാഡാരെല്ല വെങ്കലവും നേടി.

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ അരിയർനെ ടിറ്റ്‌മസ്സിന് 200 മീറ്റർ, 400 മീറ്റർ കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, ലെഡെക്കി തന്റെ ടോക്കിയോ പ്രയാണത്തിനായി ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ 1,500 മീറ്റർ നേടി ട്രാക്കിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും, ശനിയാഴ്ച 800 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടി ആറ് വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ വനിതാ നീന്തൽ താരമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

നീട്ടിയെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിലേക്ക് !

Author
Citizen journalist

Ghulshan k

No description...

You May Also Like