എന്റെ താരം - യു. ഷറഫലി

മൈതാനങ്ങൾ ഇളക്കി മറിച്ച യു. ഷറഫലിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ എക്കാലവും അവിസ്മരണീയമാണ്. കേരള പോലീസിന്റെ ഭാഗമായ ശേഷവും നീണ്ട 12 വർഷക്കാലം, ബൂട്ടണിഞ്ഞ് മൈതാനത്ത് സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം വിരമിക്കുമ്പോഴും മനസ്സ് നിറയെ ഫുട്ബോൾ തന്നെയായിരുന്നു  സ്വപ്നം.

എന്റെ താരം - അനു ജെയിംസ്

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like