കേരളത്തിലും സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നത് പരിഗണിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ടുവച്ചത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാമെന്ന അഭിപ്രായം

സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നത് പരിഗണിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍. വിദഗ്ധ സമിതിയെ ഇതിന്റെ പ്രായോഗികത പരിശോധിക്കാൻ നിയോഗിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ അഭിപ്രായം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും. വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ടുവച്ചത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാമെന്ന അഭിപ്രായമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഓണത്തിന്ശേഷം കുതിച്ച് ഉയർന്ന് കോവിഡ്

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like