ഒമേഗളിന് ആദരാഞ്ജലി

ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് സേവനത്തിന് ഉപയോക്തൃ രജിസ്ട്രേഷനൊന്നും ഒമേഗളിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നതിനാൽ  ജനപ്രിയമായിരുന്നു

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ അപരിചിതരുമായി ഇടപഴകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന അജ്ഞാത ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഒമേഗൽ 14 വർഷത്തിന് ശേഷം അടച്ചുപൂട്ടി. വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ദുരുപയോഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സമ്മർദ്ദവും ചെലവും അമിതമായിത്തീർന്നതായി സ്ഥാപകനായ ലീഫ് കെ-ബ്രൂക്‌സ് പ്രസ്താവിച്ചു.

വളരെ  ജനപ്രീതി നേടിയിരുന്ന ഒമേഗൽ സൈറ്റ്  ചില കേസുകളിൽ പോലീസിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും, അതിന്റെ ദുരുപയോഗത്തിന് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം, കെ-ബ്രൂക്ക്സ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഓൺലൈൻ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്ന സംഘടനകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു. 2009-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒമേഗൽ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ആളുകളുമായി ഇടപഴകാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് സേവനത്തിന് ഉപയോക്തൃ രജിസ്ട്രേഷനൊന്നും ഒമേഗളിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നതിനാൽ  ജനപ്രിയമായിരുന്നു.

Author
Journalist

Dency Dominic

No description...

You May Also Like