തുർക്കിഷ് ചിക്കനൊപ്പം അല്പം വീട്ടുകാര്യങ്ങളുമായി മുക്തയും റിമിയും

ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയ്‌ വരാം

മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയാണ് റിമി ടോമി. അതുപോലെതന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട നടിയാണ് മുക്തയും. ഇവരുടെ അല്പം വീട്ടുവിശേഷങ്ങളും മുക്ത തയ്യാറാക്കുന്ന ടർക്കിഷ് ചിക്കനും.

ദിലീപ് ഒന്നും മറക്കില്ല...

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like