ഫ്രാൻസിന്റെ 6 എയർബസ് ടാങ്കറുകൾ ഇന്ത്യ വാങ്ങാൻ സാധ്യത !!!

എയർബസ് 330 എന്ന പാസഞ്ചർ വിമാനം പരിഷ്‌കരിച്ചു നിർമിച്ച  വിവിധോദ്ദേശ്യ വിമാനങ്ങളാണ് ഇവ .

ഒരേ സമയം ആകാശത്തു വെച്ച് രണ്ടു പോർ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള സെക്കന്റ് ഹാൻഡ് എയർബസ് 330  ട്രാൻസ്‌പോർട് ടാങ്കെർ  വിമാനങ്ങൾ  കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നു.വില വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പുതിയ ടാങ്കർ 1 ന് 1200  കോടിയോളം വിലയുണ്ട്.കോവിഡ് കാലത്തു ഇവ വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാണെന്ന് വിദക്തർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.എയർബസ് 330 എന്ന പാസഞ്ചർ വിമാനം പരിഷ്‌കരിച്ചു നിർമിച്ച  വിവിധോദ്ദേശ്യ വിമാനങ്ങളാണ് ഇവ .

5 മുതൽ 7 വർഷം  വരെ പഴക്കമുള്ള ഫ്രാൻസിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ബസ് 330 മൾട്ടി റോൾ  ട്രാൻസ്‌പോർട് ടാങ്കറുകൾ 6 എണ്ണം വിലകുറച്ചു നൽകാമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഗവർമെന്റിന്റെ  നിർദ്ദേശമുണ്ട് .വിമാനങ്ങൾക്ക് 30  കൊല്ലത്തെ  വാറന്റി, ഗാരന്റി-യും നൽകുന്നുണ്ട് .

 എയർ ടാങ്കറുകൾ  ഒരേ സമയം ഇന്ധന ടാങ്കറും എയർ ആംബുലൻസ് ആയും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം .ഇതുപയോഗിച് റാഫേൽ സുജോയ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഇറങ്ങാതെ ധീര ധൗത്യങ്ങളിൽ  ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു.ഇന്ധന ക്ഷമത ഇവയ്ക്ക് കൂടുതലാണ്,ഇതിന്റെ ക്യാബിനിൽ 260  പേർക്ക് ഇരിക്കാം,കാർഗോയിൽ ഇന്ധനം കരുതാനും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാനും  സാധിക്കും .ഇവയുടെ ചിറകുകളിലാണ് ഇന്ധനം പകരാനുള്ള ഫണൽ ട്യൂബ് ഉള്ളത്.

കടപ്പാട്-കേരള കൗമുദി ദിനപ്പത്രം 

Author
No Image

Naziya K N

No description...

You May Also Like