നീ അരികിലുണ്ടാകണേ യേശുവേ-ക്രിസ്മസ് ഗാനം

അരികിലുണ്ടാകണേ യേശുവേ എന്ന ഡിവോഷണൽ സോങ് ആലപിച്ചത് : ആൻ മേരി സന്തോഷാണ്.

ലെറിക്‌സ് : ഫാ : പോൾ സൺ ആറ്റുപുറം.

മ്യൂസിക് : ജോസഫ് സുരഭി.

ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ : ആൽബിൻ പോൾ ജോസഫ്.

ഫ്ലൂറ്റ് : അബി ജോസഫ്.

ഡി ഓ പി & എഡിറ്റ്‌ : അനിൽ കുമാർ നിലമ്പൂർ.

റെക്കോർഡിങ് : എ പി ജെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് നിലമ്പൂർ.

മിക്സ്‌ & മാസ്റ്ററിങ് : ജിന്റോ ജോൺ നിലമ്പൂർ ( ഗീതം സ്റ്റുഡിയോ കൊച്ചി ).


Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like