കാടിനുള്ളിലെ രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ, സർജറിക്ക്‌ വിധേയമാകേണ്ടി വന്ന ഡോക്ടർ!

കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ഡോക്ടർ അശ്വതി സോമനോടൊപ്പം..

Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like