കവിപ്രസാദ് ഗോപിനാഥ് രചന നിർവ്വഹിച്ച പത്തു ഗാനങ്ങളും വരികളും ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ

കവിപ്രസാദ് ഗോപിനാഥ് രചന നിർവ്വഹിച്ച പത്തു ഗാനങ്ങളും വരികളും ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ. അഫ്സൽ യൂസഫ്, വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ, ജെറി അമൽദേവ്, ലീലാ ജോസഫ്, എസ്. ആർ. സൂരജ് എന്നിവരുടെ സംഗീതസംവിധാനത്തിൽ.

TOP TEN kaapi songs penned by Kaviprasad Gopinath, in 2020-21. കവിപ്രസാദ് ഗോപിനാഥ് രചന നിർവ്വഹിച്ച പത്തു ഗാനങ്ങളും വരികളും ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ. അഫ്സൽ യൂസഫ്, വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ, ജെറി അമൽദേവ്, ലീലാ ജോസഫ്, എസ്. ആർ. സൂരജ് എന്നിവരുടെ സംഗീതസംവിധാനത്തിൽ. (1 of 10) കർക്കടകം - Karkadakam Music: Afzal Yusuf Vocal: Bhadra Rajin Link :    • കർക്കടകം FOLK son...   (2 of 10) ഓണമാണ് - Onamaanu Music & Vocal: Vidyadharan Master Link :    • ഓണമാണ് - OFFICIAL...   (3 of 10) പൊന്മുരളീരവം - Ponmuraleeravam Music: Leela Joseph Vocal: Ravisankar Link :    • പൊന്മുരളീരവം | SO...   (4 of 10) തന്താന - Thanthaana Music: Jerry Amaldev Vocal: Leela Joseph Link :    • തന്താനത്താളം - JE...   (5 of 10) മനുഷ്യ മാസാഗരങ്ങൾ - Manushya maa Music: Vidyadharan Master Vocal: K K Nishad Link :    • VIDYADHARAN MASTE...   (6 of 10) നിലാനദി - Nilaanadi Music: Afzal Yusuf Vocal: Arya Dhayal Link :    • ARYA DHAYAL's Nil...   (7 of 10) ഞാനിന്നൊരു തുവൽ പോലെ - Thooval Music & Vocal: Leela Joseph Link :    • തൂവൽ പോലെ - Feelf...   (8 of 10) ഒരു ചെരാതിൽ - You and me Music: S R Suraj Vocal: Arun G S Link :    • ഒരു ചെരാതിൽ - Tit...   (9 of 10) പ്രിയനോടു ചേരുവാൻ - Priyanodu cheruvaan Music: Afzal Yusuf Vocal: P Jayachandran Link :    • പ്രിയനോടു ചേരുവാൻ...   (10 of 10) അരുമപ്പൂമൊട്ട് - Arumappoomottu Music: Afzal Yusuf Vocal: Hauwwa Fathima Link :    • അരുമപ്പൂമൊട്ടായ പ...   ♪ Tracklist ♪ 00:00 ► കർക്കടകം - Karkadakam 03:05 ► ഓണമാണ് - Onamaanu 08:15 ► പൊന്മുരളീരവം - Ponmuraleeravam 14:57 ► തന്താന - Thanthaana 19:38 ► മനുഷ്യമാ സാഗരങ്ങൾ - Manushya maa 24:26 ► നിലാനദി - Nilaanadi 29:01 ► ഞാനിന്നൊരു തുവൽ പോലെ - Thooval 34:41 ► ഒരു ചെരാതിൽ - You and me 36:13 ► പ്രിയനോടു ചേരുവാൻ - Priyanodu cheruvaan 40:22 ► അരുമപ്പൂമൊട്ട് - Arumappoomottu

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like