വീട്ടിലെ ഉള്ളി കൃഷി

അലിയം ജനുസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് ഉള്ളി.  ഉള്ളിയുടെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഇനമാണ് " ആഴം ". 2010 വരെ "ആഴം" ഒരു പ്രത്യേക ഇനം ആയി പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

വളരെ ഔഷധഗുണമുള്ള ഉള്ളിയിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും, സംയുക്തങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നീർ വീക്കം, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കുറക്കും. മാത്രമല്ല ഇവ ഹൃദ്രോഗസാധ്യത,  ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ കുറക്കുകയും,  രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

മറ്റ് തരം ഉള്ളികളെ അപേക്ഷിച്ച് മഞ്ഞ,  ചുവപ്പ് എന്നിവ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്കളാൽ സമ്പന്നമാണ്. മഞ്ഞ ഉള്ളിയിൽ വെളുത്ത ഉള്ളിയെക്കാൾ 11 മടങ്ങ് കൂടുതൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഉള്ളി വീടുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരം ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക്...

തറവാട് മുറ്റത്തെ കാരണവർ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like