പോയ് വരാം: പ്രണയത്തേക്കാൾ പലപ്പോഴും തീവ്രമാണ് പ്രണയനഷ്ടത്തേത്തുടർന്നുള്ള വികാരങ്ങൾ

പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വേദനാജനകമായ വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തെന്നിന്ത്യൻ മലയാളം മെലഡിയാണ് " പോയ് വരാം

 കവിപ്രസാദ് ഗോപിനാഥ് എഴുതി, അഫ്‌സൽ യൂസഫ് സംഗീതം നൽകി നിർമ്മിച്ച്, റാനിയ ഹനീഫ് ആലപിച്ച ഈ ഗാനത്തിൽ, നായകൻ അനുഭവിക്കുന്ന നഷ്ടബോധത്തിന്റെയും വിരഹത്തിന്റെയും ആഴത്തിലുള്ള വികാരം അറിയിക്കുന്ന മനോഹരമായ വാദ്യോപകരണങ്ങളും വേട്ടയാടുന്ന വരികളും ഉണ്ട്. അതിന്റെ വൈകാരിക ആഴവും ആപേക്ഷികമായ സന്ദേശവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഏത് പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്കും ഇത് ഒരു മികച്ച കൂട്ടിച്ചേർക്കലാക്കി മാറ്റുന്നു.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like