"ഞാനിന്നൊരു തൂവൽ പോലെ" - വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മെലഡി

പ്രണയത്തിന്റെ മാന്ത്രിക സ്പർശത്തിൽ, തൂവൽ പോലെ പറന്നു നടക്കുന്ന പെൺമനം.

വരികള്‍: കവിപ്രസാദ്‌ ഗോപിനാഥ് സംഗീതം, ആലാപനം: ലീലാ ജോസഫ് ആശയം, സംവിധാനം: ശ്യാംലിൻ ജേക്കബ്

Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like