അൽഭുതം… മെക്‌സിക്കോയിലെ പ്രകൃതിദത്ത ‘ഭൂഗർഭ വസന്തം’

പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അൽഭുതങ്ങൾ കണ്ടാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല… ചിലപ്പോൾ അവ വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമാണ്, മെക്‌സിക്കോയിലെ ഈ ഭൂഗർഭ പ്രകൃതിദത്ത നീരുറവ അതിലൊന്നാണ്. 

പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അൽഭുതങ്ങൾ കണ്ടാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല… ചിലപ്പോൾ അവ വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമാണ്, മെക്‌സിക്കോയിലെ ഈ ഭൂഗർഭ പ്രകൃതിദത്ത നീരുറവ അതിലൊന്നാണ്. സെനോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂഗർഭ നീരുറവ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ഗർത്തമാണ്. ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്‌ തകർന്നതിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട ഗർത്തമാണ് ഭൂഗർഭ ജലത്തിലേക്ക് വഴികാട്ടുന്നത്.ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി, മഴ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് നശിപ്പിക്കുകയും ഭൂഗർഭ ഗുഹകളുടെ ഒരു വലിയ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.മഴയിലൂടെയും ഭൂഗർഭ നീരുറവകളിലൂടെയും ഗർത്തതിന് അകത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞു.വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഒരു ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂര ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ആണ് ഒരു സെനോട്ട് ജനിക്കുന്നത്.സെനോട്ടുകൾ, കൂടുതലും മെക്‌സിക്കോയിലെ യുകാറ്റൻ പെനിൻസുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.യുകാറ്റൻ പെനിൻസുലയിൽ ഏകദേശം 7,000 സെനോട്ടുകൾ ആണ് കണ്ടെത്തിയത്.സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ഗർത്തത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും ജലത്തിന് ഒരു മാന്ത്രിക തിളക്കം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.ജലത്തിന് ഒരു മാന്ത്രിക തിളക്കം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ കാഴ്‌ച വളരെ ഗംഭീരമാണ്. നിരവധി പേരാണ് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ഈ അൽഭുതം കാണാൻ മെക്‌സിക്കോയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like