കേരളാ സ്റ്റാർട്ട്അപ് ഗാരേജ് Women Empowerment ൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി Her Tech വേദിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു

  • Posted on February 06, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 134 Views

കേരളാ സ്റ്റാർട്ട്അപ് ഗാരേജ് women empowerment ൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി her tech വേദിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.ശനിയാഴ്ച ലുലു മാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ആദ്യ KSG മീറ്റ് അപിൽ ആണ് her tech ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. കരിയർ ബ്രേക്കിൽ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനോ മികച്ച അവസരങ്ങൾക്കായി നൈപുണ്യമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. WhatsApp, Facebook മറ്റ് എല്ലാ വിധ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. സ്വതന്ത്രരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, ജോലിയിൽ ചേരുക, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ നേടുക. അവസര അലേർട്ടുകൾ, മെന്റർഷിപ്പ്, അപ്‌സ്കില്ലിംഗ് അവസരങ്ങൾ, നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്നിവ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. #സ്ത്രീകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ സാമ്പത്തികമായി സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് HerMoneyTalks ഉം Skedu ഉം ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു-ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സമ്പാദിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സാധിക്കും.

Her tech നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്: 

- നിങ്ങളുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുക

- ഉപദേശം നേടുക

- ഇന്റേൺഷിപ്പും തൊഴിലവസരങ്ങളും

- അപ്‌സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ

- സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക

- സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും ക്ഷേമവും നേടുക

നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയുടെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like