ഞാനെന്ന ഭാവം മറന്ന് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒന്നാകുന്ന അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ......

റിലാക്സിങ്  വേണോ ?  സമുദ്രത്തിനടിയിലായാലോ ? - ഇത്ത - ലോകത്തിലാദ്യത്തെ  അണ്ടർ വാട്ടർ റസ്റ്റോറന്റ് .ഒന്ന് പോയാലോ?

ഒരിക്കലെങ്കിലും  കടലിനടിയിലെ    മായിക ലോകത്തിലൂളിയിടാൻ   ആഗ്രഹിക്കാത്ത  ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ?  കടലിന്റെ  ശ്വാസമറിഞ്ഞ്   പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കും  വർണ  മൽസ്യങ്ങൾക്കുമൊപ്പം   ജീവിതം .     കൊച്ചു  കുഞ്ഞിന്റെ   കൗതുകത്തോടെ   കൈയെത്തും  ദൂരത്ത്  മറ്റൊരു   ലോകത്ത്   വിഹരിക്കാം.    സ്വപ്നത്തിലെന്ന   പോലെ     തിരമാലകൾ  കണ്ട്  ഉറങ്ങിയുണരാം.  ഭക്ഷണം   കഴിക്കാം -  ഇത്ത  റസ്റ്റോറന്റ് - ലോകത്തിലെ    ആദ്യത്തെ   അണ്ടർ  വാട്ടർ  റസ്റ്റോറന്റ് . മാലി ദ്വീപിലെ  രംഗാലി   ഐ ലന്റിൽ   സ്ഥിതി  ചെയ്യുന്നു.  അതായത്   ഇന്ത്യൻ  മഹാസമുദ്രത്തിൽ   അഞ്ച്  മീറ്റർ  ആഴത്തിലായി .


അക്രിലിക്  കൊണ്ടാണ് ഈ  റസ്റ്റോറന്റ്   നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.    ഒരേ സമയം   14  പേർക്ക്  ഇവിടെയിരുന്ന്   ഭക്ഷണം  കഴിക്കാം.   കടലിലെ  കാഴ്ചകളും    നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന  സ്രാവുകളെയും  കാണാം.   വിവാഹവും  പാർട്ടികളും  നടത്താം.    സമയം  പോകുന്നതറിയില്ല , പണം പോകുന്നതും !ഇത്ത  റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്    സ്പൈറൽ  ആകൃതിയുള്ള  സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെയാണ്.  ന്യൂസിലന്റിലെ   ഡിസൈൻ  കൺസൽട്ടൻ സി  കമ്പനിയായ MJ മർഫി   ലിമിറ്റഡ്  ആണ്   ഇത്  ഡിസൈൻ  ചെയ്തതും  നിർമിച്ചതും . 2005 ലായിരുന്നു നിർമാണം.

സിങ്കപ്പൂരിൽ  വെച്ച് നിർമിച്ച  175 ടണ്ണോളം  വരുന്ന ഈ റസ്റ്റോറന്റ്   ക്രെയിനു പയോഗിച്ച്   കപ്പലിൽ  കയറ്റി   മാലി ദീപിൽ  എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.കേൾക്കുമ്പോൾ സാഹസിക മെന്നു  തോന്നുന്നില്ലേ .തിരക്കേറിയ  ജീവിതത്തിൽ  ഭക്ഷണം  കഴിക്കൽ  പോലും യാന്ത്രി കമാ ണ്.   ഇവിടെയെത്തുന്ന ഏതൊരാളും  കടലിന്റെ സംഗീത മറിഞ്ഞ്    ശാന്തമായി  മനസ്സും  ശരീരവും  കുളിർപ്പിക്കുന്നു.

Author
Citizen Journalist

Thushara Brijesh

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ കണ്ണൂർ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like