"മനുഷ്യരും Ai-യും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ആദ്യമായി വായിക്കാവുന്ന Ai നോവലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു: 'ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ മരണം"

  • Posted on May 11, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 69 Views

2022 നവംബറിൽ, OpenAI, കവിതകൾ, ഉപന്യാസങ്ങൾ, കഥകൾ, നോവലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അഭിമാനിക്കുന്ന ചാറ്റ്‌ജിപിടി എന്ന ചാറ്റ്‌ബോട്ട് സമാരംഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, മാസങ്ങളോളം സമ്മിശ്ര അവലോകനങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോജക്‌ടുകളുമായി പൊരുതുകയും പലപ്പോഴും പൊരുത്തമില്ലാത്തതോ പൊതുവായതോ ആയ ജോലികൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ തിരിച്ചടിയുണ്ടെങ്കിലും, സ്റ്റീഫൻ മാർച്ചെയും ചാറ്റ്‌ജിപിടി, സുഡോറൈറ്റ്, കോഹെർ എന്നീ മൂന്ന് എഐ ടൂളുകളും തമ്മിലുള്ള സമീപകാല സഹകരണം, എഐയ്ക്ക് യോജിച്ച മാത്രമല്ല രസകരമായ ഒരു കഥയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. "ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ മരണം" എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന നോവൽ എയ്ഡൻ മാർച്ചിൻ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, 95% യന്ത്രം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. പുഷ്കിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ മരണം" ഒരു ഇ-ബുക്കായും പോഡ്കാസ്റ്റായും ലഭ്യമാണ്. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഇതിനെ "ആദ്യ പകുതിയിൽ വായിക്കാവുന്ന AI നോവൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം, വായനക്കാരിലേക്ക് വെക്‌ടറിംഗ് എന്താണെന്നതിന്റെ ആദ്യകാല കാഴ്ച." മനുഷ്യരും AI ഉപകരണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വമാണ് നോവെല്ല, സർഗ്ഗാത്മകതയുമായി ജനറേറ്റീവ് AI പോരാടുമ്പോൾ, സാഹിത്യകൃതികൾ നിർമ്മിക്കാൻ അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഈ വിരോധാഭാസത്തെ മറികടന്ന് ഒരു നല്ല സാഹിത്യകൃതിയായി കണക്കാക്കാവുന്ന ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്കാൻ "ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ മരണം" വിജയിച്ചു. മാർച്ചെയും AI ടൂളുകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം, സാഹിത്യലോകത്ത് AI-യുടെ സാധ്യതകൾ പ്രകടമാക്കുന്ന, ആകർഷകവും യോജിച്ചതുമായ ഒരു കഥ സൃഷ്ടിച്ചു. AI- സൃഷ്ടിച്ച സർഗ്ഗാത്മക സൃഷ്ടികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും, മനുഷ്യരും യന്ത്രങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ച "ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ മരണം" നൽകുന്നു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like