തേങ്ങ ഉണക്കിപൊടിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച

തേങ്ങയുടെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് പൊടി ആക്കുന്ന മനോഹര കാഴ്ചകളിലേക്ക്  പോയി നോക്കാം

കേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടായ കേരളക്കരയിലെ പാചക കൂട്ടിലെ താരമാണ് തേങ്ങ. മലയാളിയുടെ നിത്യോപയോഗ വസ്തുവായ തേങ്ങ കറികളിൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം, ഇന്ന് പൊടിയായി പാക്കറ്റ് രൂപത്തിൽ വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.

അഴകേറും മുറ്റം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like