മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണിയുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ പരിപാടികൾ മാറ്റി വെച്ചു.

  • Posted on January 09, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 97 Views

തിരുവനന്തപുരം : മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണിയുടെ കാലിന് പരിക്ക് പറ്റിയതിനാൽ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ ഒരാഴ്ചത്തെ പരിപൂർണ്ണ വിശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിയുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ ഔദ്യോഗികപരിപാടികൾ റദ്ദാക്കിയതായി മന്ത്രിയുടെ  അറിയിച്ചു.Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like