കെൽട്രോണിൽ അവധിക്കാല കോഴ്സുകൾ

  • Posted on March 25, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 64 Views

പാളയം സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള കെൽട്രോൺ നോളജ് സെന്ററിൽ അവധിക്കാല കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അനിമേഷൻ, റോബോട്ടിക്സ്, പ്രോഗ്രാമിങ് കോഴ്സുകൾ, വെബ് ഡിസൈനിങ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങി വിവിധ കോഴ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള അഡ്മിഷനുകളാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 0471-2337450, 8590605271 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ സെന്ററിൽ നേരിട്ട് എത്തുകയോ ചെയ്യണം.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like