പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടം - ഭാഗം 7

സ്വതന്ത്ര ദിന ബോട്ടിൽ ആർട്ട്‌

ഓൺലൈൻ ക്ലസ്സിന്റെ വിരസതയിൽ നിന്നും മനസ്സ് ഉന്മേഷകരമാക്കാൻ പല വിദ്യാർഥികളും ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൽ ചയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വയനാട് പുൽപള്ളി സ്വദേശിയായ അഭിജിത് വിനോദ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്ത ബോട്ടിൽ വർക്ക്‌ ഏറെ ഇന്ന് ശ്രദ്ദകരമാവുകയാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട്‌ കൊണ്ട് ച്യ്ത ആ സുന്ദര  ആർട്ട്‌ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം

പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻമലയാളം ന്യൂസ് ആൻഡ് എന്റെർടൈൻമെൻറ് ചാനൽ നൽകുന്ന അവസരം. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഏതുമാകട്ടെ, എൻമലയാളത്തിലൂടെ പങ്കിടാം.. മൊബൈലിലോ ക്യാമറയിലോ പകർത്തിയ വിഡിയോകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക,  എഡിറ്റിംഗ് വിഭാഗം ഇവിടെ തയാറാണ്.

യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഉള്ളവർക്ക് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഒരു ചെറിയ വിവരണത്തോടു കൂടി അയക്കാവുന്നതാണ് ,  

വീഡിയോസ് അയക്കേണ്ട വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ :  95394 01234

അത്ഭുത കണ്ണാടി

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like