അഞ്ച് നില ഉയരം ഉള്ള അലിക്കാന്റിയിലെ തിരുപ്പിറവി ശിൽപ്പം!!! ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്പെയ്നിൽ എത്തും..

അലികാന്റയിലെ അയുന്റ മിയന്റോ ചതുരത്തിൽ 602 -അടി ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണമുള്ള അടി തറയിൽ ആണ് ശില്പം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബാഴ്സലോണയിലെ അലികാന്റിയിലെ തിരുപ്പിറവി ശില്പത്തിനു അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ  ഉയരം.അതിനാൽ തന്നെ ലോകത്തിഏറ്റവും വലിയ "തിരുപിറവി ചിത്രം"  എന്ന വിശേഷണത്തിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്സ്പെയിൻ എത്തും ഈ വർഷം.


പരിശുദ്ധ : കന്യാക മറിയത്തിന്റെ തിരു രൂപത്തിന് 12-മീറ്ററും, വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനന്റെ തിരു രൂപത്തിന് 19- മീറ്റർ ഉയരവും, ഉണ്ണീശ്ശോയുടൈ രൂപത്തിനു 12-മീറ്റർ ഉയരവും ഉള്ളതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെ യ്യുന്നു.

അലികാന്റയിലെ അയുന്റ മിയന്റോ ചതുരത്തിൽ 602 -അടി ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണമുള്ള അടി തറയിൽ ആണ് ശില്പം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.മഴ, കാറ്റ്, വെയിൽ ഇവയൊക്കെ പ്രതി രോധിച്ചു നില്കാൻ പറ്റിയ ലോഹത്തിൽ, പ്രദേശ വാസിയായ ആര്ടിസ്റ്. ജോസ് മനുവേൽ ഗാർസിയാസ് ആണ് ശിൽപ്പി.രണ്ട് മാസം കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തികരിച്ചത്.


Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like