കവിതാ രചനയിൽ സാവിയോ കോളിൻസിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം

  • Posted on December 06, 2022
  • News
  • By Fazna
  • 33 Views

മാനന്തവാടി: ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തിയ സാഹിത്യ മത്സരത്തിൽ കവിതാ രചനയിൽ സാവിയോ കോളിൻസിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം . വെള്ളമുണ്ട ഒഴുക്കൻമൂല മാനിക്കൽ ജോർജ് കോളിൻസിൻ്റെ മകനാണ്.



Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like