കൊച്ചിയിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷാ ഗിയർ ഇല്ലാതെ മാനുവൽ തോട്ടിപ്പണിക്കാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നു

  • Posted on May 20, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 59 Views

പ്രധാനമായും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ, സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങളും അവഗണിച്ച് കൊച്ചിയിൽ മാനുവൽ തോട്ടിപ്പണിക്കാരായി ജോലി തുടരുന്നു. മതിയായ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ ഡ്രെയിനുകളിൽ നിന്നും കനാലുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യം സ്വമേധയാ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നതിനും ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിനും ഈ തൊഴിലാളികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചെളി, നിർമാണ സാമഗ്രികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ നഗ്നമായ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് പോലും മാസ്കുകളും കയ്യുറകളും പോലുള്ള അവശ്യ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളില്ല. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ മാനുവൽ തോട്ടിപ്പണിക്കാരായി നിയമിക്കുന്നത് സ്ഥാപിതമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിലെ പരാജയം ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യവും അന്തസ്സും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷാ ഗിയർ ഉപയോഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ശരിയായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര നടപടി ആവശ്യമാണ്. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണം. മാനുവൽ തോട്ടിപ്പണിയുടെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുകയും നഗരത്തിലെ ഡ്രെയിനുകളും കനാലുകളും പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. ഈ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതികൾ ഇല്ലാതാക്കാനും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളും ജീവിതവും സംരക്ഷിക്കാനും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ കൊച്ചിയിൽ മാനുവൽ തോട്ടിപ്പണിക്കാരായി തുടരുന്നത് അവരുടെ ക്ഷേമവും അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടലിന്റെ ആവശ്യകതയെ അടിവരയിടുന്നു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like