കോവിഡ് 19 ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ

  • Posted on April 11, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 70 Views

ന്യൂദൽഹി: പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് യജ്ഞത്തിന് കീഴിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ഇതുവരെ 220.66 കോടി വാക്സിൻ ഡോസുകൾ (95.21 കോടി രണ്ടാം ഡോസും 22.87 കോടി മുൻകരുതൽ ഡോസും) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 358 ഡോസുകൾ നൽകി രാജ്യത്തെ  സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം നിലവിൽ 37,093 ആണ് സജീവ കേസുകൾ 0.08% ആണ് രോഗമുക്തി  നിരക്ക് നിലവിൽ 98.73% ആണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 3,761 രോഗമുക്തർ , മൊത്തം രോഗമുക്തർ 4,42,00,079 ആയി വർധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 5,676 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പ്രതിദിന രോഗസ്ഥിരീകരണ  നിരക്ക് (2.88%) പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് ((3.81%) ഇതുവരെ നടത്തിയ മൊത്തം പരിശോധനകൾ 92.30 കോടി; കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1,96,79 പരിശോധനകൾ നടത്തി.


പ്രത്യേക ലേഖകൻ

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like