ഒരുമിച്ച് പരിശീലിക്കാം - എപ്പിസോഡ് രണ്ട് കാലിനുള്ള വ്യായാമം

ജിമ്മിൽ പോകാൻ സാമയം കിട്ടാത്തവർക്കും , യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കുമെല്ലാം  എക്സ്സൈസ് ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് . അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലോ റൂമിലോ ഇരുന്ന് ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്ന  കുറച്ച് എക്സ്സൈസുകളെ പരിചയപ്പെടാം ...

എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചിങ്

Author
No Image
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like