ആദായനികുതി റിട്ടേണുകള്‍ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ശരിയായ സമയം ഏത്?

സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെ ഓഡിറ്റ് ബാധകമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ആദായനികുതി റിട്ടേണുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന പോര്‍ട്ടലായ income tax.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു.പലര്‍ക്കും ഇതിനെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം ഈ പോര്‍ട്ടല്‍ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനായില്ല. ഈ പോര്‍ട്ടലില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് 2020 - 21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് ഫോമുകള്‍ ആണ്. 

ITR 1 

ഇത് ഓണ്‍ലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും ലഭ്യമാണ്. ഒരു വീട്ടില്‍ നിന്നുള്ള വാടക അല്ലെങ്കില്‍ ഭവനവായ്പ ഉള്ളവര്‍, മറ്റു വരുമാനങ്ങള്‍ (Income from Other Sources), ശമ്പള വരുമാനക്കാര്‍, പെന്‍ഷന്‍, പലിശ വരുമാനം എന്നിവര്‍ക്കായുള്ള ഫോം.

ITR 4 

ഓണ്‍ലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും ലഭ്യമാണ്. അനുമാന നിരക്കില്‍ ( Presumptive Basis) നികുതി നികുതി അടക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഫോം. ഓഡിറ്റ് നിര്‍ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ബിസിനസുകാര്‍ (Income as 6% / 8% of Turnover) ഓഡിറ്റ് നിര്‍ബന്ധം ഇല്ലാത്ത നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണലുകള്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍, എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍, വക്കീലന്മാര്‍, CA, CS, CWA etc (Income as 50% of gross receipts) എന്നിവര്‍ക്കായുള്ള ഫോം.

ITR 3

ഓഫ്‌ലൈന്‍ ആയി മാത്രം. ഒന്നില്‍കൂടുതല്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും വാടക വരുമാനമുള്ളവര്‍, ഷെയര്‍ ട്രേഡിങില്‍ നിന്നോ, വസ്തു വില്പനയില്‍ നിന്നോ മറ്റു സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നോ ഹ്രസ്വകാല / ദീര്‍ഘകാല മൂലധന നേട്ടം ഉള്ളവര്‍ക്കായുള്ള ഫോം.

ജൂലൈ 15 വരെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ TDS റിട്ടേണുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴില്‍ദാതാവ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോം നമ്പര്‍ 16 നല്‍കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 വരെയും  നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 31 ശേഷം റിട്ടേണുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വരുമാനത്തില്‍നിന്ന് TDS പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നല്ലത്. 

നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് TDS പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ ഫോം 15G /15H സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുമാനവും TDS ഉം ഫോം നമ്പര്‍ 26AS ഇല്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഫയല്‍ ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണ്‍ defective ആകാനുള്ള സാധ്യത  കൂടുതലാണ്.

സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം പലര്‍ക്കും Acknowledgement ഫോം ആയ ITR V ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനായി സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ പോര്‍ട്ടലിലെ തകരാറുകള്‍ പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം റിട്ടേണുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുക. സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെ ഓഡിറ്റ് ബാധകമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭകര്‍ക്ക് ജിഎസ്ടി ലേറ്റ് ഫീസിലെ ഇളവ് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടും?

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like