സ്പുഡ്നിക്ക് വാക്സിൻ നിർമ്മാണം; കേരളത്തിനും പരിഗണന

ഇന്ത്യയിലായിരക്കും റഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സ്പുട്‌നിക് വാക്‌സിൻ നിർമിക്കുക

കേരളത്തിലും സ്പുഡ്‌നിക്ക് വാക്‌സിൻ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് വന്നേക്കുമെന്ന് സൂചന. തിരുവനന്തപുരത്തെ തോന്നയ്ക്കലാണ് വാക്‌സിൻ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന് പരിഗണനയിലുള്ളത്.  ഇന്ത്യയിലായിരക്കും റഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സ്പുട്‌നിക് വാക്‌സിൻ നിർമിക്കുക എന്നതിലും ധാരയായിട്ടുണ്ട്. 

ഗുജറാത്തിനായിരിക്കും ആദ്യ പരിഗണന, രണ്ടാം പരിഗണനയിൽ കേരളവുമുണ്ട്. വാക്‌സിൻ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് തോന്നയ്ക്കൽ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിലാണ്. യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാകും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ കേരളത്തിലെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയുമായും കെഎസ്‌ഐഡിസിയുമായും റഷ്യൻ അധികൃതർ ചർച്ച നടത്തി.

പ്രദേശത്തെ സ്വഭാവസവിശേഷത, വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കണക്കിലെടുത്താൽ മുൻഗണന കേരളത്തിനാകും. 

സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരീക്ഷണാർഥം സ്പുട്‌നിക്  ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് (ഡിസിജിഐ) അനുമതി നൽകിയത്. സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക മോസ്‌കോയിലെ ഗമാലയ റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എപ്പിഡെമിയോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജിയുമായി ചേർന്നായിരിക്കും.

പെഗാസസ് ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തൽ; പാര്‍ലമെന്ററി ഐടി സമിതി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുക്കും

Author
Citizen journalist

Amal Sebastian

No description...

You May Also Like