അദൃശ്യമായ പൈതൃകത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസ്

യുനെസ്കോയുടെ  സാംസ്കാരിക പൈതൃക പട്ടികയിലും കിഹ്നു ദ്വീപ്  ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സ്ത്രീകൾക്ക് സമ്പൂർണ ശക്തിയുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക ദ്വീപാണ് എസ്റ്റോണിയയിലെ കിഹ്നു.  തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും ഭരണവുമെല്ലാം സ്ത്രീകളാണ്.  സ്ത്രീകൾ മാത്രല്ല പുരുഷൻമാരുമുണ്ട് ഇവിടെ. ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും ദ്വീപിൽ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ട് അതിജീവനത്തിനായി ഇവിടുത്തെ പുരുഷന്മാർ മാസങ്ങളോളം കടലിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആ നാടുമുഴുവൻ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരുപറ്റം സ്ത്രീകളാണ്.  ഈ കൊച്ചു ദ്വീപ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട  സംസ്കാരത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും   മറ്റൊരു പേരു കൂടിയാണ്. യുനെസ്കോയുടെ  സാംസ്കാരിക പൈതൃക പട്ടികയിലും കിഹ്നു ദ്വീപ്  ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 


604 താമസക്കാരുള്ള ഈ ദ്വീപിൽ മനോഹരമായ ബീച്ചുകളും ഗ്രാമങ്ങളുമുണ്ട്. സ്ത്രീകളാണ് ദ്വീപിൽ ഭൂരിഭാഗവും. സ്ത്രീകൾ ദ്വീപിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും പാലിച്ചാണ്. കിഹ്നു ദ്വീപിൽ സ്ത്രീകളുടെ കൈകളിൽ ഗാനം, നൃത്തം, കരകൗശലം എന്നിവയും ഭദ്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകള്‍ക്കാണ് വിവാഹങ്ങൾ, ശവസംസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചുമതലയും. 

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ കിഹ്നു സഞ്ചാരികൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ടയിടമാണ്.  പാരമ്പര്യങ്ങൾ കാണാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമെല്ലാം ദ്വീപിൽ അവസരമുണ്ട്. കിഹ്നുവിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ളതാണ്. പാവാടകൾ, കൈത്തലങ്ങൾ, ട്രോയികൾ എന്നിവ ലോകത്തിലെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധമാണ്. 2003 നവംബറിൽ യുനെസ്കോ ദ്വീപിനെ ഓറൽ ആന്റ് അദൃശ്യമായ പൈതൃകത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ഗെയിമുകൾ, സംഗീതം, നൃത്തങ്ങൾ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ദ്വീപിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദ്വീപിലെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് സംഗീതം. മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളിലും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളിലും ദ്വീപിലെ സ്ത്രീകൾ പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിൽ സംഗീതവും കരകൗശലവും പാഠ്യവിഷയങ്ങളാണ്. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കിഹ്നുവിൽ പ്രധാനമായും കുറ്റവാളികളും പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള പ്രവാസികളുമാണ് അധിവസിച്ചിരുന്നത്. ഈ വിദൂര ദ്വീപ് അതിന്റെ വൈവാഹിക പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയിൽ പുനർനിർമിക്കപ്പെട്ടത്.  പാരമ്പര്യങ്ങൾ തലമുറയായി കൈമാറിയ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്മേഷം ഈ ദ്വീപിന് ഒരു സാംസ്കാരിക ചിഹ്നമായി തുടരാൻ അവസരമൊരുക്കി. പാർനു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഈ ദ്വീപ് എസ്റ്റോണിയയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ്.

തടാകത്തിന് നാടുവിലൊരു ജലകൊട്ടാരം

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like