കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് ബാങ്ക് (കെഎസ്എൽബി) പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ മുൻ കൈ എടുക്കുന്നു.

  • Posted on October 26, 2022
  • News
  • By Fazna
  • 70 Views

സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ പൊതു ഭൂമിയുടെയും കണക്കെടുപ്പ് വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അതിമോഹമായ ശ്രമമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് ബാങ്ക് (കെഎസ്എൽബി) പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ മുൻ കൈ എടുക്കുന്നു.

വർഷങ്ങളോളം ഗണ്യമായ സമയവും പണവും ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം,വിൽക്കുന്നതിലൂടെയോ പാട്ടത്തിന് നൽകുന്നതിലൂടെയോ , സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ പൊതു ഭൂമിയുടെയും കണക്കെടുപ്പ് വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അതിമോഹമായ ശ്രമമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് ബാങ്ക് (കെഎസ്എൽബി) പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ മുൻ കൈ എടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ടു പോവുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ജോലി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കെഎസ്എൽബിക്ക് സർവേയർമാരും ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻമാരും ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം ജീവനക്കാരും ടീമുകളും ആവശ്യമാണെന്ന് TNIE . ഇത് പദ്ധതിയിൽ മന്ദഗതിയിലാകാൻ സർക്കാരിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. റവന്യൂ രേഖകളിൽ നിർണയിക്കാത്ത പൊറമ്പോക്ക് ഭൂമിയുടെയോ പൊതുഭൂമിയുടെയോ മൊത്തം ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്നും ഞങ്ങൾ ഇതിനകം തയ്യാറാക്കിയ ഡാറ്റാബാങ്കിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നും " ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കെഎസ്എൽബി പദ്ധതി വേണ്ടെന്ന് വച്ചു. "നവംബർ 1 മുതൽ ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഭൂമിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സർവേ ആരംഭിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ കീഴിൽ മൊത്തം 400 വില്ലേജുകൾ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. കെ‌എസ്‌എൽ‌ബിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഡിജിറ്റൽ സർവേയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കും," അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പദ്ധതിയിൽ ഒരു നീക്കവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. "2018 വരെ കെഎസ്എൽബിക്ക് കീഴിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഏറെക്കുറെ മരിച്ചു," പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ കെഎസ്‌എൽബിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ലഭിച്ച മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

പദ്ധതിക്കായി ഇതുവരെ 10-15 കോടി രൂപയെങ്കിലും സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

1957-ലെ കേരള ലാൻഡ് കൺസർവൻസി ആക്‌ട്, 1968-ലെ കേരള റവന്യൂ റിക്കവറി ആക്‌ട് തുടങ്ങി നിരവധി നിയമോപകരണങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ കൈയേറ്റങ്ങൾ വ്യാപകമാണ്. 1990-കൾ. കെഎസ്എൽബി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ കണക്കെടുപ്പും ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടിത്തത്തിനും പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റിനുമായി അത്തരം ഭൂമിയിലെ കൈയേറ്റങ്ങൾ തടയുക എന്നതായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ യുക്തിസഹമായ ഉപയോഗത്തിന് ഇത് സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. "ഇതിലൂടെ, ഭാവിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനപരവും സാമൂഹികവുമായ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സർക്കാർ ഭൂമികളുടെ കൈയേറ്റങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിനും യുക്തിസഹമായ ഉപയോഗത്തിനുമുള്ള നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്," ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

എന്തിനാണ് സർവേ?

KLC റൂൾസ്, 1958, കയ്യേറ്റത്തിന് 2008 ജനുവരി വരെ ബുക്ക് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം: 17,500

വാസ്തവത്തിൽ, അത്തരം കേസുകളുടെ എണ്ണം: 1 ലക്ഷം

2008 ജനുവരിയിലെ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയത്: 1 903.38 ഏക്കർ

ഇത് ഈ സംഖ്യകളേക്കാൾ 100 മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കാം

2007-08ൽ കേരള ബജറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ടക്കാരുടെ സംഭാവന 2.17 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു.

ടെൻഡർ/ലേല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 1,000 മടങ്ങ് കൂടുതലാകുമായിരുന്നു.

ലഭ്യമായ സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ കണക്കില്ലാത്തതിനാൽ വിലകൂടിയ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഒഴിവാക്കാനായില്ല.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like