പോർക്കളത്തിൽ പൈലറ്റാവാന്‍ ഇനി വനിതകളും

രണ്ട് വനിത ഒഫിസര്‍മാരെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ പൈലറ്റ് പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തു.

ആര്‍മി ഏവിയേഷന്‍ വിംഗില്‍ ഇനി വനിതകളും. സൈന്യത്തില്‍ വനിതകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളാരംഭിച്ചു. പൈലറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ആദ്യമായാണ് വനിതകളെ ആര്‍മി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് വനിത ഒഫിസര്‍മാരെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ പൈലറ്റ് പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും നാസിക്കിലെ കോംബാറ്റ് ആര്‍മി ഏവിയേഷന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കൂളില്‍ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

പൈലറ്റ് തസ്തികയില്‍ വനിതകളെ നാവിക സേനയിലും വ്യോമസേനയിലും  നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍  ഇതുവരെ ഗ്രൗണ്ടില്‍ മാത്രമാണ് ആര്‍മിയില്‍  വനിതകളെ നിയമിച്ചിരുന്നത്.

ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കാന്‍ ആകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like