കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം - പരേതർ

കൊവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആകെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാം മുമ്പ് നയിച്ച ജീവിതമല്ല ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശീലങ്ങളും രീതികളും ചിന്തകളും എല്ലാം മാറിപ്പോയി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മരണമാണ്. നാം ഭയക്കുന്ന മരണത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാണ് പരേതർ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം...

രചന, സംവിധാനം : ജിതിൻ ജെപിജെആർ

നിർമ്മാണം : രമ്യ സുനൂപ്

എഡിറ്റിംഗ് : സുനൂപ് അജിക്കൽ

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ : അതുല്യ അജിത്ത്

അഭിനേതാക്കൾ : യാദുൽ സുരേഷ്, ഫൈസൽ അസീസ്

ഡബ്ബിംഗ് : ധനേഷ് യു

നിഴലുകൾ

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like